Dette året satte vi ikke opp en revy – men vi arrangerte en bydelsfest