STYRET: 

styret@lurarevyen.no

Leder: Øyvind

Nestleder: Trond

Kasserer: Mette

Sekretær: May-Lis

ØVRIGE:Kunstnerisk leder:
Guro Brunvær Lunde

PR-Gruppe:
Stine Bore

Tekstgruppe:
Peggy Iren Brunvær

Kulissegruppe:
Stein Rune Skamsar

Kostymegruppe:
Mette Camilla Skauvik

Webansvarlig:
Rune Grønås