bp-logo.gif

 

Lurarevyen har mottatt støtte fra BP Norge på kr. 9.000,-. Disse pengene vil bli benyttet til instruktørutvikling internt i
Lurarevyen. Dette er en viktig ressurs for å opprettholde entusiasmen
og utvikling av våre skuespillere.

Vi takker BP Norge for den verdifulle støtten!