Vi har fått 2 nye medlemmer i revyen – Steffen og John.