E.D.D. fikk toillingprisen overrekt av Nils Arne Eggen på revyfestivalen på Høylandet i 2011. Mere informasjon hos NRK Nord-Trønderlag

 

 Active Image